Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Establisment of Hairy Root Lines in Vietnamese Fameflower Plant (Talinum paniculatum )

 • Tác giả : Vu Thi Nhu Trang, Chu Hoang Mau
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chi Khoa học, Đại học quốc gia Hà Nội Tập 33 Số 2 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Use of ITS DNA barcode for identification of Jewels of Opar (Talinum paniculatum ) collected in Thanh Hoa, Vietnam

 • Tác giả : Thi Ngoc Lan Nguyen, Huu Quan Nguyen, Thi Hanh Nguyen, Thi Mai Thu Lo, Hoang Mau Chu*
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, [S.l.], v. 60, n. 1, p. 46-49, mar. 2018 Tập 60 Số 1 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Subdifferential stability analysis for convex optimization problems via multiplier sets

 • Tác giả : D.T.V. An and N.D. Yen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: accepted for publication in Vietnam Journal of Mathematics. ( Scopus, ESCI) Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

An application of the Farkas lemma in infinite dimensional vector spaces

 • Tác giả : Duong Thi Viet An
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trẻ Trường Đại học Khoa học lần thứ hai năm 2017, NXB Đại học Thái Nguyên Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Một vài trao đổi về sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

 • Tác giả : Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Nội
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Một vài đặc điểm về văn hoá, lối sống của sinh viên trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên

 • Tác giả : Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Nội,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN, Đại học Thái Nguyên Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

Văn hóa sinh viên dưới tác động của kinh tế thị trường hiện nay – Vấn đề đặt ra và một số kiến nghị

 • Tác giả : Nguyễn Thị Nội, Lê Thị Thu Huyền,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Dạy và Học ngày nay Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

Giữ gìn văn hóa truyền thống tộc người Tày ở Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thị Nội,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Văn hóa - Nghệ thuật, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

Bước đầu đánh giá thực trạng nghèo đa chiều tại phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên

 • Tác giả : Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Nội,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

“Những nhân tố ảnh hưởng đến tìm kiếm việc làm của sinh viên hiện nay - Trường hợp tại Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên”

 • Tác giả : Nguyễn Thị Nội, Lê Thị Thu Huyền,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Dạy và Học ngày nay Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

“Tuyên truyền, giáo dục giữ gìn văn hóa Tày ở Thái Nguyên”

 • Tác giả : Nguyễn Thị Nội
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Văn hóa - Nghệ thuật, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

Sự biến đổi giá trị văn hóa truyền thống của người Tày ở Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thị Nội
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Văn hóa - Nghệ thuật, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

“Giá trị văn hoá truyền thống của người Tày qua tinh thần hiếu học”

 • Tác giả : Nguyễn Thị Nội,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Dân tộc - Cơ quan ngôn luận của Uỷ Ban Dân tộc Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

Cải thiện chỉ số đào tạo lao động nhằm nâng cao năng lực cạnh canh của tỉnh Phú Thọ”

 • Tác giả : Phạm Thị Thu Hường, Phạm Thị Nga,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Số 500 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo hướng phát triển bền vững

 • Tác giả : Phạm Thị Nga,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Số 500 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Thực trạng và nguyên nhân thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006-2015: Nghiên cứu trường hợp tập đoàn Samsung

 • Tác giả : Phạm Thị Nga,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Số 498 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Mỹ nhân nơi đồng cỏ của Lê Hoài Nam - Nhìn từ đặc trưng tiểu thuyết

 • Tác giả : Cao Thị Hồng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam Tập 272 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Một số đặc điểm lâm học của loài xoan mộc (Toona Surenii Blume Merr) tại Khu bảo tồn Loài & Sinh cảnh Nam Xuân Lạc – Bắc Kạn

 • Tác giả : Hồ Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Thu Hiền, Lường Quốc Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH Lâm nghiệp Số 4 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Lâm nghiệp

Đa dạng loài cây dược liệu tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, tỉnh Yên Bái

 • Tác giả : Hồ Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Huy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH Lâm nghiệp Số 3 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Lâm nghiệp

Một số đặc điểm lâm học loài Vàng tâm tại VQG Xuân Sơn tỉnh Phú Thọ

 • Tác giả : Hồ Ngọc Sơn, Hoàng Anh Nghĩa, Nguyễn Thị Thu Hiền
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH Lâm nghiệp Số 3 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Lâm nghiệp
 
Trang 1/161 <12345678910...160161>