Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Dạy học Tin học

Vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học tin học lớp 11 THPT

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học Giáo dục
 • Năm xuất bản:

Một số tình huống điển hình trong dạy học tin học ở trường THPT

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN ĐHTN
 • Năm xuất bản:

Lập trình giải các bái tập dạng "chưa tường minh" trong dạy học tin học ở trường THPT

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 • Năm xuất bản:

Thiết kế hoạt động học tập của HS phù hợp với mục tiêu trong dạy học giải các bài tập tin học lớp 11

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 • Năm xuất bản:

Về dạy và học tin học ở một số tỉnh miền núi phía Bắc

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục
 • Năm xuất bản:

Hỗ trợ việc dạy học hình học lớp 10 bằng giải bài tập thông qua ngôn ngữ lập trình Pascal

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục
 • Năm xuất bản:

Bước đầu rèn luyện khả năm phân tích bài toán trong dạy học lập trình cho học sinh lớp 10 THPT

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục
 • Năm xuất bản:

Thực trạng và giải pháp trong dạy học tin học ở các tỉnh miền núi phía Bắc

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục
 • Năm xuất bản:

Dạy học câu lệnh trong chương trình tin học lớp 11

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 • Năm xuất bản:

Vận dụng quan điểm hoạt động vào dạy học giải bài tập Tin học lớp 11.

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 • Năm xuất bản:

Hoạt động nhận dạng và thể hiện trong dạy học Tin học.

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>