Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Vận dụng quan điểm hoạt động vào dạy học giải bài tập Tin học lớp 11.
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trịnh Thanh Hải
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Giáo dục Số 213 Năm 2009
Số hiệu ISSN/ISBN 2189608667476
Tóm tắt nội dung

Vận dụng quan điểm hoạt động để thiết kế và tổ chức các hoạt động trong dạy học lập trình ở lớp 11 THPT góp phần đổi mới phương pháp dạy học tin học.

Tải file Vận dụng quan điểm hoạt động vào dạy học giải bài tập Tin học lớp 11. tại đây