Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: bentonit.

‘’Nghiên cứu tương tác giữa copolime của axit acrylic và acrylamit với bentonit bình thuận’’

 • Tác giả : Trần Quốc Toàn, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Năm xuất bản:

Khảo sát khả năng chống ăn mòn của sét hữu cơ từ bentonit Bình Thuận trong màng phủ ankyt bằng phương pháp tổng trở điện hóa

 • Tác giả : Phạm Thị Hà Thanh, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Hóa học
 • Năm xuất bản:

Nghiên cứu khả năng gia cường của một số chất phụ gia đến tính chất của cao su thiên nhiên.

 • Tác giả : Phạm Thị Hà Thanh, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Hóa học
 • Năm xuất bản:

Khảo sát khả năng của sét hữu cơ điều chế từ bentonit prolabo (Pháp) đến một số tính chấtcơ lí của vật liệu polyeste

 • Tác giả : Phạm Thị Hà Thanh, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
 • Năm xuất bản:

Khảo sát quá trình điều chế sét hữu cơ từ bentonite trong dung dịch rượu nước

 • Tác giả : Phạm Thị Hà Thanh, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí hóa học
 • Năm xuất bản:

Đánh giá khả năng chế tạo organoclay từ bentonite Bình Thuận

 • Tác giả : Phạm Thị Hà Thanh, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí hóa học
 • Năm xuất bản:

Điều chế sét hữu cơ từ bentonit (Prolabo – Pháp và Bình Thuận – Việt Nam

 • Tác giả : Phạm Thị Hà Thanh, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí hóa học
 • Năm xuất bản:

Nghiên cứu chế tạo màng phủ composit từ nhựa epoxy và sét Bình Thuận

 • Tác giả : Phạm Thị Hà Thanh, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Hóa học
 • Năm xuất bản:

Khảo sát quá trình điều chế sét hữu cơ từ bentonit (Bình Thuận) và đimetylđioctađecylammoni clorua

 • Tác giả : Phạm Thị Hà Thanh, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Hóa học
 • Năm xuất bản:

Nghiên cứu chế tạo màng phủ nanocomposite từ nhựa epoxy và sét biến tính

 • Tác giả : Phạm Thị Hà Thanh, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học
 • Năm xuất bản:

Khảo sát quá trình điều chế sét hữu cơ từ bentonit (Prolabo) và đimetylđioctađecylammoni clorua

 • Tác giả : Phạm Thị Hà Thanh, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
 • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>