Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Khảo sát khả năng của sét hữu cơ điều chế từ bentonit prolabo (Pháp) đến một số tính chấtcơ lí của vật liệu polyeste
Lĩnh vực Hóa - Công nghệ thực phẩm
Tác giả Phạm Thị Hà Thanh, Nghiêm Xuân Thung, Ngô Kế Thế, Nguyễn Thị Ngọc Tú
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Tập 50 Số 3 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN 0866-708X
Tóm tắt nội dung

Sét hữu cơ điều chế từ bentonit  Prolabo (Pháp) đã có khả năng tương hợp và phân tán tốt trong polyeste dưới dạng xen lớp hoặc bóc tách lớp. Tính chất của vật liệu polyeste clay nanocompozit trên cơ sở các sét hữu cơ điều chế đã gia tăng đáng kể độ bền nhiệt của vật liệu. Với hàm lượng 1%, 2% sét hữu cơ đã làm giảm độ hấp thụ nước của vật liệu. Với hàm lượng 1% sét hữu cơ các mẫu vật liệu chế tạo đều cho giá trị độ bền uốn, modul đàn hồi, biến dạng uốn, modul kéo tăng hơn hẳn so với vật liệu polyeste ban đầu. 

Tải file Khảo sát khả năng của sét hữu cơ điều chế từ bentonit prolabo (Pháp) đến một số tính chấtcơ lí của vật liệu polyeste tại đây