Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Tổng hợp, nghiên cứu tính chất, thăm dò hoạt tính sinh học của các phức chất hỗn hợp một số nguyên tố đất hiếm với amino axit và o-phenantrolin
Cơ quan chủ trì Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Đại học sư phạm
Loại đề tài Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực nghiên cứu Hóa - Công nghệ thực phẩm
Chủ nhiệm(*) Lê Hữu Thiềng
Ngày bắt đầu 01/2015
Ngày kết thúc 12/2016

Tổng quan

Tính cấp thiết

Nghiên cứu về phức chất là hướng được nhiều nhà hóa học, dược học, sinh học, nông học, ... quan tâm. Các amino axit là loại phối tử hữu cơ nhiều chức, o-phenantrolin là một bazơ hữu cơ dị vòng, tạo nên nhiều phức chất với nguyên tố đất hiểm (NTĐH), rất phong phú về số lượng, đa dạng về cấu trúc và tính chất. Nhiều phức chất hỗn hợp của NTĐH có hoạt tính sinh học rất mạnh. Trong hóa học phân tích, phức chất hỗn hợp, các phối tử của NTĐH được dùng để tách, phân chia nhóm các NTĐH, riêng các NTĐH. Trong lĩnh vực sinh học, một số phức chất đất hiếm dùng làm chất xúc tác cho quá trình sinh tổng hợp protein, tách DNA và RNA. Trong Y Dược một số phức chất đất hiếm là thành phần  của thuốc dùng để điều trị bệnh thiếu máu, tiểu đường và các bệnh của người già. Còn trong lĩnh vực nông nghiệp khi dùng phức chất của NTĐH làm phân vi lượng bón cho cây trồng, làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, đã kích thích sự phát triển, làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm của cây trồng và vật nuôi. Hiện nay, ở Việt Nam và thế giới nói chung một số công trình nghiên cứu phức đơn phối tử của các NTĐH là tương đối nhiều, rất ít công trình nghiên cứu phức hỗn hợp các phối tử, đặc biệt là hoạt tính sinh học của chúng. Trên cơ sở đó cùng với điều kiện ở Việt Nam có nguồn tài nguyên đất hiếm tương đối dồi dào, chúng tôi nhận thấy việc tổng hợp, nghiên cứu tính chất và khảo sát hoạt tính sinh học của các phức chất hỗn hợp, một số NTĐH với amino axit và o-phenantrolin là rất có ý nghĩa cả về mặt khoa học và thực tiễn.

Mục tiêu

- Tổng hợp được các phức chất hỗn hợp của một số NTĐH với amino axit và o-phenantrolin.

- Nghiên cứu tính chất của các phức chất tổng hợp được.

- Nghiên cứu hoạt tính sinh học của một số phức chất tổng hợp được

Nội dung

- Tổng hợp các phức chất hỗn hợp của một số NTĐH với amino axit và o - phenantrolin.

- Xác định thành phần của các phức chất tổng hợp được.

- Nghiên cứu tính chất phân hủy nhiệt của các phức chất bằng phương pháp phân tích nhiệt.

- Nghiên cứu tính chất và kiểu liên kết của các phức chất bằng phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại.

- Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn, nấm của một số phức chất tổng hợp được.

Tải file Tổng hợp, nghiên cứu tính chất, thăm dò hoạt tính sinh học của các phức chất hỗn hợp một số nguyên tố đất hiếm với amino axit và o-phenantrolin tại đây

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

1 Giáo dục và đào tạo

Các kết quả nghiên cứu của đề tài phục vụ trực tiếp cho đào tạo cử nhân sư phạm, cao học tại khoa Hóa học, trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ cao của các cơ sở giáo dục - đào tạo, trung tâm, cơ sở nghiên cứu ở một số vùng miền trong nước.

2 Hiệu quả kinh tế - xã hội

Các sản phẩm tổng hợp được là cơ sở định hướng cho việc khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên đất hiếm của Việt Nam.

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*