Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Tạp chí khoa học Công nghệ- ĐH Thái Nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng cây Lạc tiên tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hiền, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, Số 3/2021
 • Năm xuất bản:

Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trường đến quá trình sinh trưởng của cây con Lạc tiên (Passiflora foetida L.) ở giai đoạn vườn ươm

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hiền, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, Số 5/2020
 • Năm xuất bản:

Thực trạng chuyển dịch sang nông nghiệp hữu cơ trong sản xuất chè ở tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Huyền, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kinh tế và Phát triển
 • Năm xuất bản:

Thực trạng và những vấn đề còn tồn tại trong công tác xóa đói, giảm nghèo tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Phạm Thị Nga,  Phạm Thị Nga, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Năm xuất bản:

Đánh giá hiện trạng hệ thống cây xanh và đề xuất tôn tạo cảnh quan trên một số tuyến đường phố chính tại thành phố Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hiền, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Rừng và Môi trường
 • Năm xuất bản:

Đánh giá ảnh hưởng của nước thải từ một số nhà máy đến chất lượng nước mặt và con người tại phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thị Nhâm Tuất,  Ngô Văn Giới, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ
 • Năm xuất bản:

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp bón đạm đón đòng theo chỉ số diệp lục đối với một số giống lúa chịu rét trong điều kiện vụ xuân tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thị Lân, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tháng 11
 • Năm xuất bản:

Xác định đường giới hạn đạm cho sinh trưởng tối ưu của giống lúa Khang dân 18 cấy vụ Xuân tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thị Lân, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 10
 • Năm xuất bản:

Một vài kinh nghiệm biên soạn tài liệu, thiết kế và sử dụng bài giảng điện tử trong giảng dạy địa lí địa phương lớp 9 - hệ THCS (qua ví dụ địa lí tỉnh Thái Nguyên)

 • Tác giả : Nguyễn Xuân Trường, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội thảo khoa học toàn quốc “Giải pháp ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông trong quản lý và đổi mới dạy học”, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • Năm xuất bản:

Bước đầu tìm hiểu một số nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển đô thị Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Xuân Trường, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong phát triển nông nghiệp, nông thôn ở nước ta

 • Tác giả : Ngô Xuân Hoàng, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>