Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Một vài kinh nghiệm biên soạn tài liệu, thiết kế và sử dụng bài giảng điện tử trong giảng dạy địa lí địa phương lớp 9 - hệ THCS (qua ví dụ địa lí tỉnh Thái Nguyên)
Lĩnh vực Khoa học trái đất - Mỏ
Tác giả Nguyễn Xuân Trường, Nông Thị Thúy,
Nhà xuất bản / Tạp chí Hội thảo khoa học toàn quốc “Giải pháp ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông trong quản lý và đổi mới dạy học”, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tập 1 Số 1 Năm 2006
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Một vài  kinh nghiệm biên soạn tài liệu, thiết kế và sử  dụng bài  giảng điện tử trong giảng dạy  địa lí  địa phương lớp 9 - hệ THCS (qua ví  dụ địa lí tỉnh Thái Nguyên)

Tải file Một vài kinh nghiệm biên soạn tài liệu, thiết kế và sử dụng bài giảng điện tử trong giảng dạy địa lí địa phương lớp 9 - hệ THCS (qua ví dụ địa lí tỉnh Thái Nguyên) tại đây