Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động khai thác khoáng sản tới du lịch sinh thái ở lưu vực sông Công, tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan chủ trì Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Khoa học trái đất - Mỏ
Chủ nhiệm(*) Trần Viết Khanh
Ngày bắt đầu 09/2003
Ngày kết thúc 09/2005

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*