Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Ứng dụng hệ thông tin địa lý (GIS) xây dựng bản đồ trực tuyến quản lý không gian tại Đại học Thái Nguyên.
Cơ quan chủ trì Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
Loại đề tài Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực nghiên cứu Tài nguyên-Môi trường
Chủ nhiệm(*) Trần Viết Khanh
Ngày bắt đầu 01/2012
Ngày kết thúc 12/2013

Tổng quan

TÊN ĐỀ TÀI

2. MÃ SỐ:

 

Ứng dụng hệ thông tin địa lý (GIS) xây dựng bản đồ trực tuyến quản lý không gian tại Đại học Thái Nguyên.

 

   

THỜI GIAN THỰC HIỆN:   24 tháng

                             Từ tháng  12  năm   2011 đến  tháng  12  năm 2013. 

 CƠ QUAN CHỦ TRÌ, CƠ QUAN THỰC HIỆN

Cơ quan chủ trì

Tên cơ quan: ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.654096 

Fax: 02803852665                                

Cơ quan thực hiện:

Tên cơ quan: Khối Cơ Quan - ĐHTN

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh - TP Thái Nguyên

Điện thoại: 852 650

CH NHIM ĐỀ TÀI

Họ và tên : Trần Viết Khanh          Học vị, chức danh KH: PGS.TS           Chức vụ: PGĐ

Địa chỉ CQ: VP ĐHTN                 Địa chỉ NR: Tổ 10 Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên

Điện thoại CQ:                              Điện thoại NR : 858 532    Điện thoại di động: 0912 187 118

Fax:                                                E-mail: tranvietkhanhsp@yahoo.com

Tính cấp thiết

TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

ĐHTN là Đại học đa ngành, đa lĩnh vực với 19 đơn vị thành viên nằm rải rác ở nhiều vị trí khác nhau trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Việc quản lý không gian cũng như quảng bá giới thiệu ĐHTN trên phạm vi cả nước và trên trường quốc tế là việc làm cần thiết và rất có ý nghĩa. Xây dựng bản đồ trực tuyến thông qua mạng internet và hệ thông tin địa lý GIS sẽ góp phần tốt nhất cho quản lý không gian phát triển của ĐHTN; quảng bá hình ảnh ĐHTN và các đơn vị thành viên trên trường quốc tế; tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định vị trí cũng như tham chiếu cơ sở vật chất, diện tích, văn phòng, giảng đường các đơn vị thành viên của ĐHTN. Chính vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: ng dụng hệ thông tin địa lý (GIS) xây dựng bản đồ trực tuyến quản lý không gian Đại học Thái Nguyên nhằm phục vụ việc quản lý và cập nhật các biến đổi không gian ĐHTN một cách hiệu quả.

 

Mục tiêu

 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

- Đánh giá tổng thể vị trí địa lý, phân bố không gian của ĐHTN và các đơn vị thành viên.

- Thành lập hệ thống bản đồ trực tuyển quản lý không gian và định hướng phát triển không gian ĐHTN hiệu quả.

Nội dung

 

SốTT

 

Các nội dung, công việc

thực hiện chủ yếu

Sản phẩm

phải đạt

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Người thực hiện

 

1

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

- Thu thập tài liệu liên quan

- Khảo sát thực tế

 

 

 

- Phân tích số liệu liên quan

 

 

 

- Viết

báo cáo tổng kết

 

 

 

 

- Nghiệm thu cấp cơ sở và nghiệm thu chính thức.

 

- Các số liệu lưu trữ, các tài liệu đã được công bố.

- Đo vẽ, bổ sung tài liệu, thành lập bản đồ tài liệu thực tế.

 

- Phân tích khụng gian, khoanh vùng lãnh thổ, thành lập các bản đồ trực tuyến.

 

- Thành lập báo cáo tổng kết,
Hướng dẫn sử dụng bản đồ trực tuyến, hoàn chỉnh các bản vẽ, phụ lục liên quan

 

- Chuẩn bị thủ tục nghiệm thu, chỉnh sửa sau nghiệm thu, hoàn thiện và nộp lưu trữ.

 

1- 4/2012

 

5- 9/2012

 

 

 

10/20012 - 1/2013

 

 

 

2- 7/2013

 

 

 

 

8-12/2013

 

Cả nhóm

 

Trần Viết Khanh,

Lờ Minh Hải+ thuê khoán ngoài

 

Cả nhóm + thuê khóan ngoài

 

 

 

Cả nhóm

 

 

 

 

Chủ nhiệm và thư ký đề tài

 

Tải file Ứng dụng hệ thông tin địa lý (GIS) xây dựng bản đồ trực tuyến quản lý không gian tại Đại học Thái Nguyên. tại đây

PP nghiên cứu

CÁCH TIẾP CẬN, PHƯ­ƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

- Cách tiếp cận: sử dụng cách tiếp cận hệ thống

Các phương pháp nghiên cứu:

Điều tra thực địa

Thống kê toán học

Thành lập bản đồ

Sử dụng công nghệ GIS

-Phạm vi nghiên cứu: Về không gian: Lãnh thổ ĐHTN và các đơn vị thành viên

Về thời gian: định hướng phát triển khụng gian đến 2020

 

 

Hiệu quả KTXH

Số TT

Tên sản phẩm

Số lượng

(dự kiến)

Yêu cầu khoa học

1.

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

Tập báo cáo tổng kết

 

Bản đồ, hình vẽ

 

 

 

Tập phụ lục

1 cuốn (90 trang)

 

Bộ bản đồ trực tuyến, một số hình vẽ kèm theo

 

1 cuốn

- Đảm bảo yêu cầu về hình thức và nội dung của tài liệu khoa học.

- Các bản đồ trực tuyến cho phép truy vấn các nội dung liên quan về vị trí địa lý và không gian ĐHTN và các đơn vị thành viên.

 

  • Số học viên cao học và nghiên cứu sinh được đào tạo:1 học viên cao học, 3 SV NCKH,
  • Số bài báo công bố: 4 bài báo.

ĐV sử dụng

 

  • Địa chỉ có thể ứng dụng: Khoa Địa lý - ĐHSP - ĐH Thái Nguyên, Khoa Tài nguyên – Môi trường - ĐHNL- ĐHTN, Khoa Địa lý trường ĐHSP HN, Văn phòng ĐHTN và các nhà hoạch định chính sách trong vùng.
STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*