Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: ứng dụng ICT trong dạy học

Quy trình thực hiện chủ đề STEM – Dạy qua thực tiễn

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Hiếu, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và xã hội
 • Năm xuất bản:

Khả năng tổ hợp và cơ cấu nghĩa của từ “Bụng, dạ” trong tiếng Việt.

 • Tác giả : Nguyễn Thị Trà My, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

Biên soạn nội dung học liệu hỗ trợ học sinh lớp 12 tự học toán trên điện thoại di động

 • Tác giả : Trịnh thị Phương Thảo, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 • Năm xuất bản:

Thiết kế, khai thác mô hình động trên máy tính trong dạy học môn Toán ở THPT

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 • Năm xuất bản:

Sử dụng điện thoại di động hỗ trợ học sinh trung học phổ thông tự học toán

 • Tác giả : Trịnh thị Phương Thảo, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 • Năm xuất bản:

Khai thác M-learning trong tự học

 • Tác giả : Trịnh thị Phương Thảo, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 • Năm xuất bản:

Laser và ứng dụng trong ngành Y tế Việt Nam ,

 • Tác giả : Nguyễn Minh Tân, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Năm xuất bản:

Sử dụng điện thoại di động hỗ trợ học sịnh tự học ngoài giờ lên lớp

 • Tác giả : Trịnh thị Phương Thảo, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: NXB ĐHSP
 • Năm xuất bản:

Ứng dụng M-Learning vào dạy học toán ở trường THPT

 • Tác giả : Trịnh thị Phương Thảo, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN ĐHTN
 • Năm xuất bản:

Khai thác phần mềm dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động học tập trong dạy học môn toán ở THPT

 • Tác giả : Trịnh thị Phương Thảo, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN ĐHTN
 • Năm xuất bản:

Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực ứng dụng ICT trong dạy học toán cho sinh viên sư phạm

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: NXB Đại học Sư phạm
 • Năm xuất bản:

Dạy học ở trường phổ thông trong nền kinh tế tri thức

 • Tác giả : Nguyễn Phúc Chỉnh, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học
 • Năm xuất bản:

ICT với vấn đề đổi mới giáo dục nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên các trường sư phạm

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 • Năm xuất bản:

Bước đầu sử dụng MTĐT như một công cụ dạy học ở khoa Toán- ĐHSP-ĐHTN

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN ĐHTN
 • Năm xuất bản:

Sử dụng phần mềm Maple V hỗ trợ quá trình dạy học toán

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN ĐHTN
 • Năm xuất bản:

Hỗ trợ việc dạy học hình học lớp 10 bằng giải bài tập thông qua ngôn ngữ lập trình Pascal

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục
 • Năm xuất bản:

Phát triển đào tạo và ứng dụng CNTT ở trường ĐHSP-ĐHTN

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục
 • Năm xuất bản:

Dạy bài tổng kết chương với sự hỗ trợ của máy tính điện tử

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 • Năm xuất bản:

Sử dụng phần mềm Cabri Geometry hỗ trợ dạy học khái niệm trong chương trình hình học THCS

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 • Năm xuất bản:

Sử dụng phần mềm Cabri Geometry hỗ trợ dạy học định lý trong chương trình hình học lớp 7

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 • Năm xuất bản:
 
Trang 1/2 <12>