Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Sử dụng điện thoại di động hỗ trợ học sịnh tự học ngoài giờ lên lớp
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trịnh thị Phương Thảo,
Nhà xuất bản / Tạp chí NXB ĐHSP Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN NXB ĐHSP
Tóm tắt nội dung

Trình bày một số kết quả nghiên cứu về việc sử dụng DDTDDD vào dạy học trên thế giới. Đề xuất một số ý tưởng về việc ứng dụng ĐTDĐ hỗ trợ học sinh học tập ngoài giờ lên lớp.

Tải file Sử dụng điện thoại di động hỗ trợ học sịnh tự học ngoài giờ lên lớp tại đây