Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: M-Learning

Vấn đề nâng cao năng lực biên soạn, sử dụng học liệu điện tử để dạy học trong đào tạo giáo viên

 • Tác giả : Trịnh thị Phương Thảo, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: NXB Đại học Sư phạm
 • Năm xuất bản:

Biên soạn nội dung học liệu hỗ trợ học sinh lớp 12 tự học toán trên điện thoại di động

 • Tác giả : Trịnh thị Phương Thảo, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 • Năm xuất bản:

Sử dụng điện thoại di động hỗ trợ học sinh trung học phổ thông tự học toán

 • Tác giả : Trịnh thị Phương Thảo, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 • Năm xuất bản:

Khai thác M-Learning trong đào tạo tín chỉ

 • Tác giả : Trịnh thị Phương Thảo, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN ĐHTN
 • Năm xuất bản:

Khai thác M-learning trong tự học

 • Tác giả : Trịnh thị Phương Thảo, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 • Năm xuất bản:

Sử dụng điện thoại di động hỗ trợ học sịnh tự học ngoài giờ lên lớp

 • Tác giả : Trịnh thị Phương Thảo, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: NXB ĐHSP
 • Năm xuất bản:

Khai thác phần mềm dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động học tập trong dạy học môn toán ở THPT

 • Tác giả : Trịnh thị Phương Thảo, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN ĐHTN
 • Năm xuất bản:

Thiết kế một số hoạt động toán học trên các thiết bị cầm tay

 • Tác giả : Nguyễn Danh Nam, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Thiết bị Giáo dục
 • Năm xuất bản:

M-Learning và các mô hình về mối quan hệ với E-Learning

 • Tác giả : Nguyễn Danh Nam, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Thiết bị Giáo dục
 • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>