Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Biên soạn nội dung học liệu hỗ trợ học sinh lớp 12 tự học toán trên điện thoại di động
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trịnh thị Phương Thảo
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Giáo dục Tập 3 Năm 2014
Số hiệu ISSN/ISBN 2189608667476
Tóm tắt nội dung

Bài báo trình bày cơ sở lý luận, định hướng, cấu trúc, hình thức, nội dung.... cho việc biên tập học liệu hỗ trợ học sinh lớp 12  tự học môn toán qua điện thoại di động.

Tải file Biên soạn nội dung học liệu hỗ trợ học sinh lớp 12 tự học toán trên điện thoại di động tại đây