Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Khai thác phần mềm dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động học tập trong dạy học môn toán ở THPT
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trịnh thị Phương Thảo
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí KH&CN ĐHTN Tập 87 Số 11 Năm 2011
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Trình bày các biện pháp khai thác ứng dụng CNTT trong dạy học toán theo định hướng nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, góp phần đổi mới PPDH, nâng cao chất lượng dạy học

Tải file Khai thác phần mềm dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động học tập trong dạy học môn toán ở THPT tại đây