Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Sử dụng điện thoại di động hỗ trợ học sinh trung học phổ thông tự học toán
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trịnh Thị Phương Thảo
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Giáo dục Tập 323 Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN 21896-0886-7476
Tóm tắt nội dung

Bài báo trình bày việc sử dụng điện thoại hỗ trợ học sinh THPT tự học toán trong các tình huống: Tự học có hướng dẫn trực tiếp của GV; Tự học không có hướng dẫn trực tiếp của GV và Tự học không có hướng dẫn trong đó làm rõ vai trò tích cực của điện thoại di động với góc độ là công cụ để tổ chức các hoạt động trong tự học.

Tải file Sử dụng điện thoại di động hỗ trợ học sinh trung học phổ thông tự học toán tại đây