Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: tự học

Một số giải pháp nâng cao chất lượng tự học của sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay

 • Tác giả : Trần Hoàng Tinh,  Nguyễn Xuân Trường, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

Sử dụng điện thoại di động hỗ trợ học sinh trung học phổ thông tự học toán

 • Tác giả : Trịnh thị Phương Thảo, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 • Năm xuất bản:

Khai thác M-Learning trong đào tạo tín chỉ

 • Tác giả : Trịnh thị Phương Thảo, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN ĐHTN
 • Năm xuất bản:

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến việc tự học học phần Vật lý – lý sinh y học của sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Y - Dược

 • Tác giả : Nguyễn Quang Đông, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Bản tin Y Dược học - ĐH Y Dược Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

Khai thác M-learning trong tự học

 • Tác giả : Trịnh thị Phương Thảo, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 • Năm xuất bản:

Sử dụng điện thoại di động hỗ trợ học sịnh tự học ngoài giờ lên lớp

 • Tác giả : Trịnh thị Phương Thảo, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: NXB ĐHSP
 • Năm xuất bản:

Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong tự học chương "Cơ chế di truyền và biến dị" (Sinh học 12)

 • Tác giả : Nguyễn Phúc Chỉnh, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái nguyên
 • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>