Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong tự học chương "Cơ chế di truyền và biến dị" (Sinh học 12)
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Nguyễn Phúc Chỉnh, Phạm Thị Hồng Tú
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí khoa học và Công nghệ - Đại học Thái nguyên Tập 95 Số 7 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Bản đồ khái niệm là một phương tiện tư duy, có thể dùng bản đồ khái niệm để nâng cao hiệu quả dạy học chuong " Cơ che di truyền và biến dị" (SH12

Tải file Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong tự học chương "Cơ chế di truyền và biến dị" (Sinh học 12) tại đây