Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến việc tự học học phần Vật lý – lý sinh y học của sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Y - Dược
Lĩnh vực Vật Lý
Tác giả Nguyễn Quang Đông,
Nhà xuất bản / Tạp chí Bản tin Y Dược học - ĐH Y Dược Thái Nguyên Tập 1 Số 1 Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu này nhằm khảo sát và thảo luận việc tự học học phần Vật lý – Lý sinh y học của sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Chúng tôi tìm hiểu thực trạng và xác định những khó khăn mà sinh viên gặp phải trong quá trình tự học và đề xuất một số giải pháp nhằm giúp cho sinh viên vượt qua được những khó khăn đó để có kết quả tự học tốt hơn.

Tải file Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến việc tự học học phần Vật lý – lý sinh y học của sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Y - Dược tại đây