Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Khai thác biểu diễn bội trong dạy học môn toán ở trường phổ thông
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Nguyễn Danh Nam
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Giáo dục Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 0866-7476
Tóm tắt nội dung

Bài báo trình bày một số vai trò của biểu diễn bội trong dạy học môn toán ở trường phổ thông. Với sự hỗ trợ của các phần mềm toán học động, giáo viên có thể dễ dàng sử dụng các dạng biểu diễn bội trên lớp học truyền thống nhằm củng cố các khái niệm toán học, hình thành mối liên hệ hình học-đại số và góp phần phát triển tư duy linh hoạt cho học sinh. Từ đó, giúp các em biết cách xác định và lựa chọn phương pháp biểu diễn tốt nhất được sử dụng trong giải toán.

Tải file Khai thác biểu diễn bội trong dạy học môn toán ở trường phổ thông tại đây