Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Architecture and algorithm of CNN-universal Machine
Lĩnh vực Tin học
Tác giả Vu Duc Thai, Pham Thuong Cat, Dam Thanh Phuong
Nhà xuất bản / Tạp chí Journal of science and technology, Thai nguyen University Tập 49 Năm 2009
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Introducing architecture of Celllular Neural Network Universal Machine (CNN-UM), some application algorithms and programs are introduced as well.

Tải file Architecture and algorithm of CNN-universal Machine tại đây

CNN,   CNN-UM,