Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Bồi dưỡng năng lực toán học hóa tình huống thực tiễn cho học sinh thông qua dạy học chủ đề xác suất - thống kê
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Nguyễn Danh Nam, Đào Thị Liễu
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Giáo dục Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 0866-7476
Tóm tắt nội dung

Mối liên hệ giữa toán học và thực tiễn đóng vai trò quan trong trong quá trình tạo động cơ và hình thành tri thức toán học cho học sinh. Để làm sáng tỏ mối liên hệ này, học sinh cần hiểu và vận dụng những kiến thức toán học đã học để giải thích, dự đoán, kiểm chứng và mô hình hóa các vấn đề trong cuộc sống. Chính vì vậy, ở trường phổ thông học sinh cần được bồi dưỡng năng lực toán học hóa tình huống thực tiễn sử dụng kiến thức xác suất thống kê nhằm giúp các em nhận diện các vấn đề toán học trong thực tiễn, phát triển trực giác xác suất, suy luận thống kê và năng lực mô hình hóa toán học.

Tải file Bồi dưỡng năng lực toán học hóa tình huống thực tiễn cho học sinh thông qua dạy học chủ đề xác suất - thống kê tại đây