Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Vận dụng dạy học dự án vào dạy học môn Tin học 12
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trịnh Thanh Hải; Trần Việt Cường; Trịnh Thị Phương Thảo
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Giáo dục Số 316 Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN 21896 0866 7476
Tóm tắt nội dung

Bài báo đưa ra định hướng và ví dụ cụ thể minh họa việc vận dụng dạy học dự án vào dạy học môn Tin học lớp 12 THPT.

Tải file Vận dụng dạy học dự án vào dạy học môn Tin học 12 tại đây