Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: ngoại khóa vật lý

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến việc tự học học phần Vật lý – lý sinh y học của sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Y - Dược

 • Tác giả : Nguyễn Quang Đông, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Bản tin Y Dược học - ĐH Y Dược Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

Tài liệu điện tử dạy học, một mô hình phần mềm dạy học tích hợp

 • Tác giả : Nguyễn Minh Tân, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Năm xuất bản:

Vấn đề tổ chức hoạt động ngoại khóa Vật lý ở trường THPT - Thực trạng và giải pháp

 • Tác giả : Nguyễn Quang Đông, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2003 - Khoa học tự nhiên. Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

Một số trò chơi dùng trong tổ chức hoạt động ngoại khoá vật lý

 • Tác giả : Nguyễn Quang Đông, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục
 • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>