Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Khai thác M-Learning trong đào tạo tín chỉ
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trịnh thị Phương Thảo
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí KH&CN ĐHTN Tập 112 Số 12 Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN 1589-2171
Tóm tắt nội dung

Bài báo đề cập đến việc sử dụng điện thoại di động như một công cụ hỗ trợ dạy học trong mô hình đào tạo học chế tín chỉ

Tải file Khai thác M-Learning trong đào tạo tín chỉ tại đây