Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Sử dụng lập luận ngoại suy trong chứng minh hình học
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Nguyễn Danh Nam
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Giáo dục Số 319 Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 0866-7476
Tóm tắt nội dung

Lập luận ngoại suy là một dạng lập luận đóng vai trò quan trọng trong quá trình phân tích giả thuyết và phát hiện các ý tưởng chứng minh toán học. Bài viết trình bày vai trò của lập luận ngoại suy trong quá trình chứng minh các bài toán hình học, đặc biệt là vấn đề chuyển tiếp từ lập luận ngoại suy sang chứng minh dạng suy diễn. Bằng mô hình lập luận của Toulmin, quá trình tranh luận sử dụng lập luận ngoại suy của nhóm sinh viên được mô tả một cách rõ ràng, qua đó giúp chúng ta hiểu sâu hơn về bản chất của quá trình chứng minh trong môi trường hình học động.

Tải file Sử dụng lập luận ngoại suy trong chứng minh hình học tại đây