Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Khai thác M-learning trong tự học
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trịnh thị Phương Thảo
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Giáo dục Tập 8 Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN 21896 0866 7476
Tóm tắt nội dung

Bài báo đề xuất phương án ứng dụng M-learning trong tự học, bao hàm tự học có hướng dẫn trực tiếp của giáo viên và tự học không có hướng dẫn trực tiếp của giáo viên.

Tải file Khai thác M-learning trong tự học tại đây