Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Ứng dụng M-Learning vào dạy học toán ở trường THPT
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trịnh thị Phương Thảo,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí KH&CN ĐHTN Tập 80 Số 4 Năm 2011
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Trình bày một số vấn đề tổng quan về M-learning và những định hướng ứng dụng M-learning vào dạy học môn toán

Tải file Ứng dụng M-Learning vào dạy học toán ở trường THPT tại đây