Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Bước đầu sử dụng MTĐT như một công cụ dạy học ở khoa Toán- ĐHSP-ĐHTN
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trịnh Thanh Hải, Nông Quốc Chinh
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí KH&CN ĐHTN Số 14 Năm 2000
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Phương án sử dụng MTTDT trong dạy học ở khoa toán - ĐHSP-ĐHTN: Những kết quả bước đầu và tiềm năng.

Tải file Bước đầu sử dụng MTĐT như một công cụ dạy học ở khoa Toán- ĐHSP-ĐHTN tại đây