Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Sử dụng phần mềm Cabri Geometry hỗ trợ dạy học định lý trong chương trình hình học lớp 7
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trịnh Thanh Hải, Đào Thái Lai
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Giáo dục Số 72 Năm 2003
Số hiệu ISSN/ISBN 2189608667476
Tóm tắt nội dung

Phương pháp khai thác phần mềm Cabri trong dạy học định lý theo định hướng dạy học khám phá

Tải file Sử dụng phần mềm Cabri Geometry hỗ trợ dạy học định lý trong chương trình hình học lớp 7 tại đây