Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Khai thác tính trực quan của các phần mềm trong dạy học toán ở trường phổ thông.
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trịnh Thanh Hải
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Giáo dục Số 242 Năm 2010
Số hiệu ISSN/ISBN 2189608667476
Tóm tắt nội dung

Đề xuất các biện pháp để thực hiện phương pháp dạy học trực quan trong dạy học toán với sự hỗ trợ của phần mềm dạy học.

Tải file Khai thác tính trực quan của các phần mềm trong dạy học toán ở trường phổ thông. tại đây