Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên ICT với vấn đề đổi mới giáo dục nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên các trường sư phạm
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trịnh Thanh Hải
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Giáo dục Số 4 Năm 2004
Số hiệu ISSN/ISBN 2189608667476
Tóm tắt nội dung

Đề xuất những giải pháp sư phạm nhằm nâng cao năng lực ứng dụng ICT vào dạy học cho sinh viên các trường sư phạm.

Tải file ICT với vấn đề đổi mới giáo dục nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên các trường sư phạm tại đây