Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Sử dụng phần mềm Cabri Geometry hỗ trợ dạy học khái niệm trong chương trình hình học THCS
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trịnh Thanh Hải
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Giáo dục Số 63 Năm 2004
Số hiệu ISSN/ISBN 2189608667476
Tóm tắt nội dung

Phương pháp khai thác phần mềm Cabri trong dạy học khái niệm theo định hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh

Tải file Sử dụng phần mềm Cabri Geometry hỗ trợ dạy học khái niệm trong chương trình hình học THCS tại đây