Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Thiết kế, khai thác mô hình động trên máy tính trong dạy học môn Toán ở THPT
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trịnh Thanh Hải; Trần Việt Cường
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Giáo dục Tập 326 Số 2 Năm 2014
Số hiệu ISSN/ISBN 21896-0866-7476
Tóm tắt nội dung

Bài báo mô tả việc thiết kế các mô hình động trên máy tính và các biện pháp sư phạm nhằm khai thác một cách hợp lý các mô hình động trong dạy học môn toán ở THPT theo định hướng nâng cao năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh

Tải file Thiết kế, khai thác mô hình động trên máy tính trong dạy học môn Toán ở THPT tại đây