Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: ứng dụng CNTT vào dạy học toán

Ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế hệ thống bài tập củng cố kiến thức trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2

  • Tác giả : Nguyễn Ngọc Hiếu, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Giáo dục và Xã hội
  • Năm xuất bản:

Thiết kế, khai thác mô hình động trên máy tính trong dạy học môn Toán ở THPT

  • Tác giả : Trịnh Thanh Hải, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
  • Năm xuất bản:

Phương pháp mô hình hóa trong dạy học toán ở trường phổ thông

  • Tác giả : Nguyễn Danh Nam, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nhà xuất bản Đà Nẵng
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>