Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Phương pháp mô hình hóa trong dạy học toán ở trường phổ thông
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Nguyễn Danh Nam
Nhà xuất bản / Tạp chí Nhà xuất bản Đà Nẵng Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Bài viết giới thiệu phương pháp và quy trình mô hình hóa sử dụng trong tổ chức các hoạt động toán học ở trường phổ thông. Thông qua các hoạt động này, giáo viên cho học sinh thấy được mối quan hệ giữa toán học và thực tiễn, giúp các em rèn luyện các thao tác tư duy toán học và kỹ năng nhìn nhận các hiện tượng thực tiễn bằng con mắt toán học. Qua đó, nâng cao kỹ năng sử dụng ngôn ngữ và các công cụ toán học trong giải toán ở trường phổ thông.

Tải file Phương pháp mô hình hóa trong dạy học toán ở trường phổ thông tại đây