Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Phát triển đào tạo và ứng dụng CNTT ở trường ĐHSP-ĐHTN
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trịnh Thanh Hải
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục Số 15 Năm 2001
Số hiệu ISSN/ISBN 2189608667476
Tóm tắt nội dung

Đề xuất những giải phát nhằm đẩy mạnh việc đào tạo nguồn nhân lực về CNTT của trường ĐHSP-ĐHTN nhàm đáp ứng nhu cầu xã hội.

Tải file Phát triển đào tạo và ứng dụng CNTT ở trường ĐHSP-ĐHTN tại đây