Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Dạy bài tổng kết chương với sự hỗ trợ của máy tính điện tử
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trịnh Thanh Hải
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Giáo dục Số 34 Năm 2002
Số hiệu ISSN/ISBN 2189608667476
Tóm tắt nội dung

Phương án, hình thức dạy nôn dung tổng kết chương với sự hỗ trợ của MTĐT thông qua các graph nội dung

Tải file Dạy bài tổng kết chương với sự hỗ trợ của máy tính điện tử tại đây