Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực ứng dụng ICT trong dạy học toán cho sinh viên sư phạm
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trịnh Thanh Hải, Trần Việt Cường, Trịnh Thị Phương Thảo
Nhà xuất bản / Tạp chí NXB Đại học Sư phạm Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN 78-2012/DHSP
Tóm tắt nội dung

Bài báo trình bày tóm tắt kết quả điều tra về thực trạng trang bị kiến thức về ứng dụng ICT cho SV sư phạm toán và ứng dụng ICT vào dạy học toán của GV THPT, từ đó đề xuất một số biện pháp khả thi để nâng cao năng lực ứng dụng ICT vào dạy học toán cho SV khoa Toán

Tải file Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực ứng dụng ICT trong dạy học toán cho sinh viên sư phạm tại đây