Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Sử dụng phần mềm Maple V hỗ trợ quá trình dạy học toán
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trịnh Thanh Hải
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí KH&CN ĐHTN Số 14 Năm 2000
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

MInh họa việc khai thác phần mềm Maple V trong dạy học toán

Tải file Sử dụng phần mềm Maple V hỗ trợ quá trình dạy học toán tại đây