Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Hỗ trợ việc dạy học hình học lớp 10 bằng giải bài tập thông qua ngôn ngữ lập trình Pascal
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trịnh Thanh Hải
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục Số 345 Năm 2000
Số hiệu ISSN/ISBN 2189608667476
Tóm tắt nội dung

Phương pháp tích hợp việc dạy hình học với tin học cho học sinh lớp 10 THPT

Tải file Hỗ trợ việc dạy học hình học lớp 10 bằng giải bài tập thông qua ngôn ngữ lập trình Pascal tại đây