Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Hợp tác phát triển vùng giữa Việt Nam và Trung Quốc trong khuôn khổ chiến lược “Hai hành lang, một vành đai kinh tế vịnh Bắc Bộ”
Lĩnh vực Khoa học trái đất - Mỏ
Tác giả Nguyễn Xuân Trường
Nhà xuất bản / Tạp chí Kỷ yếu hội nghị Địa lí toàn quốc lần III. Hà Nội, tháng 8/2008 Tập 1 Số 1 Năm 2008
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Hợp tác phát triển vùng giữa Việt Nam và Trung Quốc trong khuôn khổ chiến lược “Hai hành lang, một vành đai kinh tế vịnh Bắc Bộ”

Tải file Hợp tác phát triển vùng giữa Việt Nam và Trung Quốc trong khuôn khổ chiến lược “Hai hành lang, một vành đai kinh tế vịnh Bắc Bộ” tại đây