Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Ứng dụng mô hình METI-LIS tính toán phát tán một số chất gây ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông và công nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, dự báo tới năm 2020
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường
Tác giả Ngô Văn Giơi, Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Đoàn Thị Hải Yến
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và công nghệ Tập 106 Số 6 Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Bài báo này nghiên cứu ứng dụng mô hình Meti-Lis để xác định hiện trạng và dự báo mức độ ô nhiễm môi trường không khí do bụi (TPS) và SO2 tại thành phố Thái Nguyên tới năm 2020 theo các kịch bản khác nhau. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiện tại Thành phố Thái Nguyên đang có dấu hiệu ô nhiễm bụi TPS cục bộ tại một số nơi, điển hình tại các khu vực thuộc phường Gia Sàng và Phú Xá. Tại các tuyến đường Cách mạng tháng 8, đường Quốc lộ 3, đường Lương Ngọc Quyến có nồng độ bụi khá cao, đã vượt quy chuẩn cho phép. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiện tại nồng độ SO2 tại hầu hết các khu vực đều thấp hơn quy chuẩn cho phép. Sự lan truyền các chất ô nhiễm không khí dự báo tới năm 2020 theo kịch bản 1 thì môi trường không khí tại Thành phố Thái Nguyên sẽ bị ô nhiễm nặng. Theo kịch bản 2 thì môi trường không khí tại một số khu vực và các nút giao thông chính vẫn bị ô nhiễm. Theo kịch bản 3 thì môi trường không khí khu vực thành phố Thái Nguyên ở mức “an toàn”, nồng độ các chất ô nhiễm cơ bản trong môi trường không khí xung quanh vẫn trong giới hạn cho phép.

Tải file Ứng dụng mô hình METI-LIS tính toán phát tán một số chất gây ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông và công nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, dự báo tới năm 2020 tại đây