Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: mô hình giảm bậc

Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học môn GDCD ở THPT

 • Tác giả : Nguyễn Thị Khương, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ VIỆC VẬN DỤNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

 • Tác giả : Nguyễn Phương Thảo, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa hoc va Cong nghe Dai hoc Thai Nguyen
 • Năm xuất bản:

Ứng dụng phần mềm Flash thiết kế mô hình động để dạy bài Kỹ thuật di truyền (Sinh học 12)

 • Tác giả : Nguyễn Phúc Chỉnh, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ ĐH Thái Nguyên,
 • Năm xuất bản:

XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÂN LOẠI, THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT TẠI CÁC HỘ GIA ĐÌNH, Ở TỔ 7, PHƯỜNG TÂN THỊNH, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

 • Tác giả : Nguyễn Thị Đông, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học & Công nghệ
 • Năm xuất bản:

Nghiên cứu bài toán giảm bậc mô hính cho hệ tuyến tính theo phương pháp cân bằng nội

 • Tác giả : Vũ Ngọc Kiên,  Vũ Văn Đam, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Năm xuất bản:

Nghiên cứu vấn đề giảm bậc mô hình cho hệ thống tuyến tính sử dụng phương pháp cân bằng

 • Tác giả : Đào Huy Du,  Vũ Ngọc Kiên,  Vũ Văn Đam, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái nguyên
 • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>