Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÂN LOẠI, THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT TẠI CÁC HỘ GIA ĐÌNH, Ở TỔ 7, PHƯỜNG TÂN THỊNH, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường
Tác giả Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Thị Đông,
Nhà xuất bản / Tạp chí Khoa học & Công nghệ Tập 83 Số 7 Năm 2011
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Hiện nay, công tác quản lý chất thải rắn đô thị còn lỏng lẻo, chất thải chưa được xử lý triệt để, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho môi trường và cộng đồng dân cư. Trước thực trạng đó, tác giả đã nghiên cứu và xây dựng mô hình thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các hộ gia đình tổ 7, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, có 85 % hộ dân đồng ý phân loại CTR tại nguồn. Chi phí xây dựng mô hình này là 43.958.200 đồng. Ngoài ra, với 50 gia đình tham gia ủ phân thì trong một năm địa phương sẽ giảm được 23 tấn CTR/năm chôn lấp và 18,3 triệu đồng chi phí vận chuyển xử lý CTR.

Tải file XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÂN LOẠI, THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT TẠI CÁC HỘ GIA ĐÌNH, Ở TỔ 7, PHƯỜNG TÂN THỊNH, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN tại đây