Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Ứng dụng phần mềm Flash thiết kế mô hình động để dạy bài Kỹ thuật di truyền (Sinh học 12)
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Nguyễn Phúc Chỉnh,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí khoa học và công nghệ ĐH Thái Nguyên, Tập 1 Số 10 Năm 2006
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Swr dụng phần mềm Flash thiết kế các mô hình động trong dạy học sinh học

Tải file Ứng dụng phần mềm Flash thiết kế mô hình động để dạy bài Kỹ thuật di truyền (Sinh học 12) tại đây