Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu vấn đề giảm bậc mô hình cho hệ thống tuyến tính sử dụng phương pháp cân bằng
Lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa
Tác giả Đào Huy Du, Vũ Ngọc Kiên, Vũ Văn Đam, Nguyễn Cường
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái nguyên Năm 2010
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Để thiết kế hệ thống điều khiển trong lĩnh vực điện- điện tử và cơ khí ta thường phải biết được mô hình đối tượng. Khi mô hình phức tạp, các phương pháp thiết kế hiện nay sẽ gặp khó khăn. Vì vậy việc đơn giản hóa mô hình mà vẫn đảm bảo sai số cho phép có một ý nghĩa lớn. Bài báo đưa ra bài toán giảm bậc mô hình tổng quát, các phương pháp giảm bậc mô hình cơ bản đối với hệ động học tuyến tính. Giới thiệu phương pháp cân bằng nội do Moore đề xuất và các ví dụ cùng các kết quả mô phỏng đi kèm thể hiện tính đúng đắn của phương pháp.

Tải file Nghiên cứu vấn đề giảm bậc mô hình cho hệ thống tuyến tính sử dụng phương pháp cân bằng tại đây