Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: phương pháp cân bằng nội.

Nghiên cứu bài toán giảm bậc mô hính cho hệ tuyến tính theo phương pháp cân bằng nội

  • Tác giả : Vũ Ngọc Kiên,  Vũ Văn Đam, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
  • Năm xuất bản:

Nghiên cứu vấn đề giảm bậc mô hình cho hệ thống tuyến tính sử dụng phương pháp cân bằng

  • Tác giả : Đào Huy Du,  Vũ Ngọc Kiên,  Vũ Văn Đam, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái nguyên
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>