Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu kỹ thuật mã hoá không gian - thời gian và ứng dụng trong hệ thống MIMO - OFDMA của LTE
Cơ quan chủ trì Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
Cơ quan thực hiện Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Điện - Điện tử - Tự động hóa
Chủ nhiệm(*) Trịnh Thị Diệp
Ngày bắt đầu 01/2013
Ngày kết thúc 12/2013

Tổng quan

Sự bùng nổ của nhu cầu thông tin vô tuyến đã thúc đẩy sự phát triển của công nghệ truyền thông vô tuyến MIMO trên thế giới, để cải thiện dung lượng của hệ thống nhờ những ưu điểm hiệu suất sử dụng phổ tần và độ phân tập cao. Trong

những năm gần đây, một cách tiếp cận mới với dung lượng của kênh không dây MIMO là thực hiện mã hoá không gian - thời gian ở cả miền không gian và thời gian để tạo ra sự tương quan giữa các tín hiệu, được phát từ các anten khác nhau tại các chu kỳ khác nhau. Sự tương quan không gian - thời gian được sử dụng để lợi dụng kênh MIMO và tối thiểu hoá lỗi truyền dẫn ở máy thu.

Tại Việt Nam, hiện nay đã có một số bài báo, một số hướng nghiên cứu về vấn đề tăng dung lượng, cải thiện độ tin cậy truyền tin MIMO. Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu còn rất hạn chế, mới chỉ dừng lại ở việc thử nghiệm. Vì vậy với đề tài “Mã hoá không gian - thời gian và ứng dụng trong hệ thống MIMO – OFDMA của LTE” sẽ góp phần thúc đẩy việc nghiên cứu và phát triển cho các hệ thống  hiện đại trong tương lai

Tính cấp thiết

 -         Trong truyền thông không dây do trở ngại bởi phading và giao thoa giữa các ký hiệu nên tốc độ dữ liệu và độ tin cậy truyền tin là hai vấn đề cần phải quan tâm trong bối cảnh tài nguyên tần số ngày càng khan hiếm.

-         Để  nâng cao độ tin cậy truyền tin, hiện nay WiMAX  của IEEE và LTE của 3GPP đang hướng tới công nghệ mã hoá không gian thời gian. Mã hoá không gian - thời gian là phương pháp cải thiện độ tin cậy của tín hiệu truyền trong hệ thống liên lạc vô tuyến bằng cách sử dụng đa anten (MIMO), với nhiều đường truyền và nhiều phiên bản của tín hiệu truyền, gửi chúng đến bộ thu với mong muốn khi truyền qua kênh không gian vật lý thì ít nhất một trong các tín hiệu thu được sẽ ở trạng thái đủ tốt để thực hiện giải mã tại máy thu với độ tin cậy cao.

-         Tuy nhiên, khi tốc độ truyền dẫn tăng cao trên các kênh truyền băng rộng đặt biệt là các kênh phading lựa chọn tần số, nhiễu ISI xuất hiện do độ  trễ của kênh truyền, làm tăng tốc độ lỗi bit BER một cách đáng kể,  thì cần thiết phải kỹ thuật điều chế đa sóng mang ghép kênh phân chia theo tần số sóng mang trực giao OFDM. Do đó trong các xu hướng hiện nay rất cần thiết phải kết hợp kỹ thuật mã hoá không gian thời gian và OFDM để tận dụng các ưu điểm của chúng.

Mục tiêu

Trên cơ sở tìm hiểu về mã khối, mã lưới, VBLAST không gian thời gian, ứng dụng của kỹ thuật này trong LTE (cụ thể là đường xuống), tiến hành mô phỏng, phân tích đánh giá hiệu quả của mã hoá không gian - thời gian.

Nội dung

gồm 4 chương

-         Chương 1. Đặc tính của kênh truyền vô tuyến di động

-         Chương 2. Mã hoá không gian - thời gian

-         Chương 3. Ứng dung mã hoá không gian - thời gian trong hệ thống MIMO – OFDMA của LTE.

-         Chương 4. Kết quả mô phỏng và đánh giá.

Tải file Nghiên cứu kỹ thuật mã hoá không gian - thời gian và ứng dụng trong hệ thống MIMO - OFDMA của LTE tại đây

PP nghiên cứu

-         Thu thập và phân tích các tài liệu, thông tin liên quan đến đề tài.

-         Kết hợp nghiên cứu lý thuyết và mô phỏng đánh giá

-         Đưa ra các kết luận từ kết quả mô phỏng và so sánh với lý thuyết

Hiệu quả KTXH

-   Về giáo dục đào tạo: Nâng cao năng lực nghiên cứu bổ túc nhiều kiến thức, kinh nghiệm nghiên cứu cho quá trình NCS của chủ nhiệm đề tài. Sản phẩm tạo ra là tài liệu tham khảo, giảng dạy trong các lĩnh vực truyền thông vô tuyến tại khoa Công nghệ điện tử và truyền thông. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu một số phần của đề tài.

-   Về kinh tế xã hội: Tiếp tục phát triển hướng nghiên cứu về mã hoá không gian - thời gian và ứng dụng tại Việt Nam.

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*