Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu phương pháp xây dựng dồ thị phụ tải và đường cong đồ thị phụ tải
Cơ quan chủ trì Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Cơ quan thực hiện Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Điện - Điện tử - Tự động hóa
Chủ nhiệm(*) Lê Tiên Phong
Ngày bắt đầu 01/2011
Ngày kết thúc 12/2011

Tổng quan

 

Nghiên cứu phương pháp xây dựng đồ thị phụ tải năm trong hệ thống điện nhờ 2 ngày điển hình trong năm và đường cong đồ thị phụ tải đó.

Tính cấp thiết

Việc dự báo phụ tải để có kế hoạch vận hành, xây dựng HTĐ rất quan trọng. Trong đó, khâu xây dựng đồ thị phụ tải là hết sức quan trọng. Qua đó, người vận hành có thể biết được đặc điểm phụ tải của khu vực cần cấp điện.

Đặc biệt, khi sử dụng các chương trình lập trình, nếu biết được các đường cong mô tả đồ thị phụ tải thì tốc độ tính toán và xử lý số liệu càng nhanh.

Mục tiêu

Nghiên cứu phương pháp xây dựng đồ thị phụ tải năm trong hệ thống điện nhờ 2 ngày điển hình trong năm và đường cong đồ thị phụ tải đó.

Nội dung

Nghiên cứu khái niệm đồ thị phụ tải ngày, tháng, năm.

Nghiên cứu phương pháp xây dựng đồ thị phụ tải và đường cong đồ thị phụ tải.

Áp dụng xây dựng hàm biểu diễn đường cong đồ thị phụ tải cho tỉnh Bắc Giang.

Tải file Nghiên cứu phương pháp xây dựng dồ thị phụ tải và đường cong đồ thị phụ tải tại đây

PP nghiên cứu

Lý thuyết

Hiệu quả KTXH

Giúp cho quá trình đánh giá phụ tải được nhanh chóng và có phương pháp luận cụ thể hơn

ĐV sử dụng

Tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Điện

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*